POSTUP 02                                                ZPĚT

 

 

Výroba mozaikové damaškové čepele

Fotil mladší syn Mišák, něco se mu povedlo něco ne ...

nějak se začínat musí  :-))

 

Na tento damašek jsem zvolil oceli 19191 a 19662.

Prvním krokem bylo sestavení paketů, kdy jsem vycházel

z hranolků 1x1 cm.

Nachystal jsem si dva pakety, protože jsem nechtěl skovávat

paket 4x4 cm, ale raději jen 3x3 cm.

Z tohoto důvodu, a aby mě navazoval vzor, musely být pakety

rozdílně poskládány.

 

 
 

Nahřát a posypat boraxem.

Při dosažení svářecí teploty, opatrně, ze všech stran skovat.

Svařoval jsem na 3x, vždy jen část paketu.

 

 

Svařený paket jsem vytáhl na bucharu na potřebnou délku.

 

 

Druhý paket - stejný postup.

Vytažené pakety jsem rozřezal a poskládal dle nákresu,

aby vzor do šachovnice navazoval.

Opět svařit, vytáhnout ...

 

   

Nahřát na vyšší teplotu a oparně stočit, po částech ...

 
 

Po dosažení patřičného "zvrtulování" :-))

jsem tyč prohnal bucharem a vykoval opět čtyřhránek.

Vymyslel jsem si, že na ostří i hřbet vložím jiný damašek,

tedy jsem si nachystal další paket, tentokrát poskládaný

ze 5mm plechu 19191, proložených 0,6 mm hlobokotažným

plechem. Výchozí počet - 13 vrstev.

Opět stejný postup při svařování.

Vytáhnout plocháček ...

Rozměřit a naříznout ... (ortodoxní kováři nasekávají, já to tak nežeru :-))

Poskládat do "harmoniky"...

Na čtyřikrát přeložit a opět svařit.

Vytáhl jsem si opět čtyřhránek, a poskládal do paketu s torzírovanou

mozaikovou tyčí...

Nahřát, porovnat, sklepnou, posypat boraxem ...

 

 
 

... opět skovat, velice opatrně, při špatném úderu

se může celá konstrukce sesunout a je to v pr.... :-))

Plánované ostří je ta delší hrana, vrchní si seříznu a zaoblím

 i vzniklou špičku na hřbetu  a opatrně přeženu na druhou stranu,

aby ostří bylo tam kde má  ...

Výsledný tvar už musí být v podstatě přesný ...

Aby vynikla kresba "uvnitř" musí se plánovaná čepel ponechat

daleko silnější a na požadovanou tloušťku ji odbrousit, a v podstatě

vyhodit z okna polovinu paketu ... (u hvězd se odbrušují i 2/3)

Výsledek ale myslím stojí zato ...

... a tenhle nůž z toho nakonec vznikl.