ZÁRUKY / WARRANTY 

 
 

 

Záruka na námi vyrobené nože je v podstatě neomezená. Vztahuje se však pouze na skryté materiálové

vady, či chybné výrobní postupy, v těchto případech je oprava nože samozřejmě zdarma.

Naše nože jsou určeny (pokud není nůž udělán opravdu robustně na přání zákazníka a pokud se na tomto

ústně nedomluvíme) především na běžné činnosti, řezání například dřeva a jiných "normálních" materiálů, atd.


Záruka se tedy nevztahuje na poškození nože při řezání, či sekání do kovů,

velmi tvrdých dřev, kostí, kamení a další různé "testovací" akce ...

 

The warranty on our manufactured knives is essentially unlimited. However, it applies only to the hidden material
defects or faulty manufacturing processes, in such cases, repair tools free of charge.
Our knives are (unless knife done really robustly to the customer, and if in this
not agree orally) mainly on ordinary activities, such as cutting wood and other "normal" materials, etc.
Warranty does not cover damage to the blade when cutting or chopping into metals,
very hard wood, bone, stone and other various "test" event ...